Fotky

Tábory DIS 2018 – Rytíři

Na pozvání ke korunovaci krále Haralda se dostavila všechna pozvaná pážata. Kdo by si taky nechal takovou slávu ujít. Po pracných přípravách, kdy si jednotlivé rody vytvořily erb, standartu a slušivé oblečení, přišla chvíle, na kterou všichni čekali. Jaké ale bylo naše překvapeni, když přímo před našimi zraky unesli milovaného korunního prince Haralda. Další dny jsme strávili jeho, nakonec úspěšným, hledáním. A když už jsme doufali, že dokončíme korunovaci, přišel papežský posel, který nás informoval, že po únosu nemá Harald podporu papeže. Vykonali jsme tedy pouť na Hostýn, abychom opět získali jeho podporu. Po návratu nás čekala další nepříjemnost a tou bylo, že se na nás chystá útok. Po náročném opevňování Elisinoru přišel posel od nepřátel a my se konečně dověděli, že za všemi nepříjemnostmi stojí Haraldův bratr Harant. Po přestání všech útoků jsme poslední noc korunovali krále a všechna pážata byla za odvahu a věrnost pasována na rytíře. Hurá! 🙂

I. turnus

II. turnus

Tábor DIS 2017 – Westren

Základna Eliška si ale ještě ani nestihla oddechnout od trosečníků, a už se proměnila na osaduElisville, kde parta ostřílených kovbojů vítala nové osadníky, přijíždějící na divoký západ. Ještě než k osidlování divokého západu ale vůbec mohlo dojít. Donesli se k nám zprávy o útoku na blízké město Elistown, které napadli indiáni. Začalo tedy stíhání indiánů. Čím více jsme ale celou věc vyšetřovali, tím více nám bylo jasné, že s těmito indiány nebude něco v pořádku. To nám také potvrdil indiánský náčelník, který za námi jeden večer přišel a důkazy nás přesvědčil o tom, že nemáme co dočinění s indiány, ale s bandity, kteří za indiány pouze vydávají, aby mohli ukořistit dávný indiánský poklad. Den na to jsme se tedy vydali pro indiánský poklad, který jsme úspěšně nalezli a překazili tak banditům jejich plány. Ti ale tuhle nespravedlnost nechtěli nechat jen tak líbit a vyrazili proti nám. Banditům jsme se ale úspěšně ubránili a předali je spravedlnosti, takže jsme si v klidu mohli užít závěrečnou
hostinu.
Tábory byli zkrátka našlapané, plné zážitků, dobrodružství, nových poznatků a kamarádů.

Tábor DIS 2017 – Trosečníci

Celé to začalo celkem nevině. Děti byli pozváni na dovolenou all inclusive na ostrov Martinique v Karibiku. Účastníci zájezdu přijeli na letiště Eliška ve Fryštáku, prošli si klasickými procedurami jako je odbavování, vyřizování cestovního víza apod. No a k večeru už jsme mohli nasednout a odlétat. Stalo se však něco strašného. Zhruba v půlce letu se letadlo začalo otřásat a nekontrolovatelně se řítilo k zemi. Jako zázrakem všichni přežili, zůstali jsme ale trčet na pustém ostrově a nevěděli jsme, co bude dál. Jedno jsme ale věděli, musíme přežít! Začali jsme se tedy dle příruček přežití, které naštěstí byli v letadle s námi a nebyly při pádu poškozeny, učit jak získat vodu, jak upéct chleba, anebo jak postavit přístřešek.
Brzy nás ale čekalo ještě jedno překvapení. Nejsme na ostrově sami. Sídlí zde také jakýsi Jarda Procházka, který by mohl znát cestu z ostrova. Mimo něj tu ale také sídlí kmen lidojedů, kteří chtějí Jardu dostat. Začal souboj s časem, kdy jsme museli Jardu najít dříve než domorodci, protože byl naší jedinou šancí na útěk z ostrova. To se nám povedlo a dohodli jsme se s ním kde, a kdy se s ním potkáme, abychom se společně z ostrova dostali. Když jsme se s ním však měli setkat, zjistili jsme, že ho zajali lidojedi. Začal tedy krutý boj, který jsme ale nakonec přeci jen vyhráli a spolu s Jardou jsme vyslali signál luxusnímu zaoceánskému parníku, který nás odvezl domů a na jehož palubě se nakonec odehrála luxusní oslava.

Středoškolák 2017 – Pouť do Santiago de Compostely

Tábor DIS 2016 – Průzkumníci

Byli jsme přizváni do týmu přírodovědců, abychom zdokumentovali vzácné druhy živočichů a rostlin v krajině Hostýnských vrchů. Zřízení Chráněné krajinné oblasti Hostýnské vrchy je totiž na spadnutí, stačí jen dodat potřebné dokumenty. Ale ve chvíli, kdy se nám podařilo část těchto tvorů objevit a popsat, objevili se nečekaně „ropáci“ s plánem těžit na tomto území ropu. Těžkostí jsme s nimi měli dost, dokonce i noční konflikt při snaze získat zpět ukradené dokumenty. Vše dobře dopadlo, našli jsme na výpravě pírko z orla a jeho hnízdiště, zachránili ho před ropáky, ornitologové pak z vděčnosti za námi přijeli a ukázali nám nejen orla ale i jiné dravce a sovy. A pak za přítomnosti delegace z ministerstva byla nakonec slavnostně vyhlášena CHKO Hostýnské vrchy.

Středoškolák 2015 – Škola malého stromu

Tábor DIS 2015 – Mitakuye oyasin

Eliška se změnila na bývalou vojenskou základnu Fort Sedgewick a spolu s Johnem Dunbarem jsme objevovali krásy života indiánského kmene Lakotů. Nechyběla indiánská sauna, jízda na koních, lukostřelba, slaňování, a jiné zajímavé táborové činnosti. Vrcholem bylo putování za stádem bizonů, ze kterého se nám podařilo ulovit pořádný kus a následně jsme toto kuřecí, tedy bizoní maso připravili v Setonově hrnci. To byla lahůdka.

Středoškolák 2014 – Malý princ

Tábor DIS 2014 – Po stopách archeologů

O prázdninách, léta Páně 2014, mezi 7. a 17. srpnem, proběhl první jubilejní tábor Orientačních dnů. 19 mladých účastníků (archeologů) zde pomohlo slavnému archeologovi Jáchymu Maškovi, najít hrob legendárního lovce mamutů… Celý článek