Fotky

Tábor DIS 2017 – Westren

Tábor DIS 2017 – Trosečníci

Středoškolák 2017 – Pouť do Santiago de Compostely

Tábor DIS 2016 – Průzkumníci

Byli jsme přizváni do týmu přírodovědců, abychom zdokumentovali vzácné druhy živočichů a rostlin v krajině Hostýnských vrchů. Zřízení Chráněné krajinné oblasti Hostýnské vrchy je totiž na spadnutí, stačí jen dodat potřebné dokumenty. Ale ve chvíli, kdy se nám podařilo část těchto tvorů objevit a popsat, objevili se nečekaně „ropáci“ s plánem těžit na tomto území ropu. Těžkostí jsme s nimi měli dost, dokonce i noční konflikt při snaze získat zpět ukradené dokumenty. Vše dobře dopadlo, našli jsme na výpravě pírko z orla a jeho hnízdiště, zachránili ho před ropáky, ornitologové pak z vděčnosti za námi přijeli a ukázali nám nejen orla ale i jiné dravce a sovy. A pak za přítomnosti delegace z ministerstva byla nakonec slavnostně vyhlášena CHKO Hostýnské vrchy.

Středoškolák 2015 – Škola malého stromu

Tábor DIS 2015 – Mitakuye oyasin

Eliška se změnila na bývalou vojenskou základnu Fort Sedgewick a spolu s Johnem Dunbarem jsme objevovali krásy života indiánského kmene Lakotů. Nechyběla indiánská sauna, jízda na koních, lukostřelba, slaňování, a jiné zajímavé táborové činnosti. Vrcholem bylo putování za stádem bizonů, ze kterého se nám podařilo ulovit pořádný kus a následně jsme toto kuřecí, tedy bizoní maso připravili v Setonově hrnci. To byla lahůdka.

Středoškolák 2014 – Malý princ

Tábor DIS 2014 – Po stopách archeologů

O prázdninách, léta Páně 2014, mezi 7. a 17. srpnem, proběhl první jubilejní tábor Orientačních dnů. 19 mladých účastníků (archeologů) zde pomohlo slavnému archeologovi Jáchymu Maškovi, najít hrob legendárního lovce mamutů… Celý článek