O nás

Kdo jsme

Tábory DIS jsou pořádány Domem Ignáce Stuchlého. Patříme pod Salesiánské kluby mládeže v ČR. Klademe si za cíl pracovat pro mladé a s mladými. Hlavní náplní našeho domu jsou krom Orientačních dnů® (neboli OD jsou tematické a zážitkové kurzy pro třídy) také víkendové a prázdninové akce. Cílem je, aby mladí aktivně využívali volný čas a měli možnost sebevyjádření prostřednictvím činností, které zahrnují prvky tělesné, duševní, sociální, umělecké a duchovní. To vše ve vzájemné sociální interakci a pokud možno se všemi účastníky akcí. 
Naše pobytové tábory vznikly jako snaha nabídnout účastníkům OD možnost se opět vrátit a to trochu netradičním způsobem. Tábory však nejsou omezeny pouze pro tuto cílovou skupinu, nabízíme je všem. Postupem času jsme nabídku rozšířili o spolupráci se Salesiánským klubem mládeže ve Zlíně, který pořádá tábor Středoškolák. Pořádáme také příměstské tábory. O účastníky se na táborech starají týmy vedoucích, složených převážně z instruktorů OD, tedy zkušenými pracovníky s mládeží. 

V současné době pořádáme tábory pobytové pro děti ve věku od 10 do 15 let, tábor pro starší (od 15 do 20 let) a příměstské tábory.